Organizing committee

Dominik Flejter
Konstanty Haniewicz
Tomasz Kaczmarek
Lidia Leszczynska
Wojtek Rutkowski
Jolanta Skorwider
Monika Starzecka
Adam Walczak
Krzysztof Wecel
Karol Wieloch

Contact

Krzysztof Wecel
phone: +48618543632
fax: +48618543633
mail: k.wecel@kie.ae.poznan.pl

Department of Information Systems
Poznan University of Economics
al. Niepodleglosci 10
60-967 Poznan
Poland
German Informatics Society   EMISA  Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej


Gazeta IT