BIS 2004 TutorialsInternational Society for Computers and Their Applications  German Informatics Society   Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
Gazeta IT